Arkivplan.no

Arkivdepot og periodisering

Planlegging - periodisering, bortsettjing og depot - Riksarkivarens forskrift §1.1 (2)b,c,e.

Depotordning - Forskrift om offentlege arkiv § 18.

Laster...