Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Skrivereglar

Skrivereglar for Bømlo kommune.

Bømlo kommune har felles skrivereglar for alle dokument. Tittel på saker og overskrift på alle journalpostar skal skrivast med store bokstavar. Font er Times New Roman, skriftstorleik 12. Adressatar skal nemnast Etternamn, Førenamn. Saker og journalar som er unnateke offentlegheita skal ikkje ha personnamn eller anna identifiserande merke i overskrifta.

Utforming av kommunale brev:

Laster...